CMG Pathology Physicians in Rhode Island
详细
姓名
学校
联系
Zhang, Cunxian
Shanxi, Shanxi Medical University
Care New England Health System, Providence RI   
Chen, Dongfen
Shaanxi, Fourth Military Medical University
Veterans Affairs Hospital, Providence RI   
Lu, Shaolei
Shanghai, Fudan University Shanghai Medical College
Lifespan Physician Group, Providence RI   
Cao, Weibiao
Zhejiang, Zhejiang University School of Medicine
Rhode Island Hospital, Providence RI   
Wang, Yihong
Shandong, Shandong Medical University
Rhode Island Hospital, Providence RI   
Han, Yulong Eric
Hubei, Tongji Medical University
CharterCARE Health Partners, Providence RI   
Xiong, Jinjun
Hubei, Tongji Medical University
Women & Infants Hospital, Providence RI   
Wang, Lijuan
Beijing, Beijing Medical University
The Miriam Hospital, South Warwick RI   
Zhou, Xiaoping
Shanghai, Second Military Med University
University Pathologists, LLC, Warwick RI   
Yao, Ruisheng
Beijing, Beijing Medical University
Kent Hospital, Warwick RI